Αρχική » ΓΙΑ ΜΕΝΑ

ΓΙΑ ΜΕΝΑ

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Επώνυμο Όνομα

Παναγιώτου Κων/νος

Διεύθυνση

Θ. Μακρή 8 | 41223 Λάρισα

Τηλέφωνα

2410555012

6978411251

Ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο

kostaspanagiotou@live.cοm

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

1.      Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

2.      Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μαθηματικά (Δίπλωμα MSc)

 

3.      Μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Δίπλωμα MSc)

 

4.      Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση: «Υποστηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών στο νέο σχολείο

 

5.      Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση: Χρήση σύγχρονου εξοπλισμού Η/Υ στη 
 Εκπαίδευση 

2. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

1. Γνώση Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2

( First Certificate in English)

 

2.      Γνώση Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο  Γ2 (Certificate of Proficiency in English)

3. Τ.Π.Ε

1.      Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Α’ επιπέδου (Πιστοποίηση) (Φορέας: Υπουργείο Παιδείας και δια βίου Μάθησης,2003)

 

 

2.      Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου (Πιστοποίηση)  Φορέας: Υπουργείο Παιδείας κα δια βίου Μάθησης,2010

 

3.      Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας μέσα από το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης Moodle.Φορείς: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Αχαΐας, ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Λάρισας  , Ε.Ε.Π.Ε.Κ, 20116

 

 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1.      Εισαγωγική Επιμόρφωση από 11/9/92 έως 30/11/92(Φορέας: ΥΠ.Π.Ε.Θ –(ΠΕΚ Λάρισας)

 

2.      Διδακτική μεθοδολογία της ανάλυσης μέσω της εποπτείας. Διάρκεια 32 ώρες από 1/2/1996 έως 31/3/1996.Φορέας: ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΠΕΚ Κοζάνης)

 

3.      Η αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης Φυσικής και Μαθηματικών για τη διδασκαλία στο Λύκειο. Διάρκεια 40 ώρες, από 23/10/1997 έως 18/12/1997 Φορέας: ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΠΕΚ Λάρισας)

 

4.      Διδακτική των Μαθηματικών. Διάρκεια 40 ώρες από 13/2/1997 έως 17/4/1997.Φορέας: ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΠΕΚ Λάρισας)

 

5.      Η αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης Φυσικής και  Μαθηματικών για τη διδασκαλία στο Λύκειο. Διάρκεια 40 ώρες από 14/1/1999 έως 18/3/1999 Φορέας: (ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΠΕΚ Λάρισας)

 

6.      Υποδοχή και τρόπος εφαρμογής των εκπαιδευτικών αλλαγών. Διάρκεια 25 ώρες από 3/9/97 έως 9/3/97.(Φορέας: ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΠΕΚ Λάρισας)

 

7.      Υποδοχή και τρόπος εφαρμογής των εκπαιδευτικών αλλαγών. Διάρκεια 12 ώρες από 11/3/98 έως 26/3/98.(Φορέας: ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΠΕΚ Λάρισας)

 

8.      Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Λυκείου στο μάθημα Ερευνητική Εργασία. Διάρκεια 15 ώρες. Φορέας: ΟΕΠΕΚ. Λάρισα Ιούνιος 2011 

 

9.       Επιμόρφωση εξειδίκευσης: Χρήση σύγχρονου εξοπλισμού Η/Υ στη  Εκπαίδευση .Διάρκεια 215 ώρες από 28/61999 έως 24/9/1999.Φορέας: ΥΠ.Π.Ε.Θ(ΤΕΙ Λάρισας)

 

10.  Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΤΕΕ και ΣΕΚ. Φορέας: ΥΠ.Π.Ε.Θ -ΤΜΗΜΑ Β (Τ.Ε.Ι Λάρισας από 28/11/2003 έως 29/11/2003)

 

11.  Επιμόρφωση εξειδίκευσης: «Υποστηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών στο νέο σχολε0ίο. Διάρκεια 200 ώρες Φορέας: ΕΚΔΔΑ-ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.      Διδασκαλία  στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 19/11/2010 έως 5/12/2010

 

2.      Διδασκαλία  στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών από 10/12/2010 έως 19/12/201

 

3.      Διδασκαλία στο σεμινάριο με θέμα «Δημιουργικές Εργασίες» από 4/9/2017 έως 19/9/2017. Φορέας ΥΠ.Π.Ε.Θ ( ΠΕΚ Λάρισας)

6. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.  «ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ»

(ΒΙΒΛΙΟ-ISBN 978-960-93-8779-8)

 

2.      «ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ  ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ »

(ΒΙΒΛΙΟ – ISBN 978-960-93-8778-1)

 

 

3.      Εισήγηση στο  30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας . Καρδίτσα 8/9/10 Νοεμβρίου 2013

«ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ  ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΉ ΤΗΣ»

Δημοσίευση  στα πρακτικά του συνεδρίου.ISSN: 1105-7955

 

4.      Εισήγηση στο  31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Βέροια 7/8/9 Νοεμβρίου 2014

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ»

Δημοσίευση  στα πρακτικά του συνεδρίου .ISBN:1105-7955

 

5.      Εισήγηση στο  32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Καστοριά 30 Οκτωβρίου- 1 Νοεμβρίου 2015

«ΤΡΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ»

Δημοσίευση  στα πρακτικά του συνεδρίου.ISSN: 1105-7955

 

 

6.      Εισήγηση στην 6η  Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα στη Θεσσαλονίκης

«ΠΛΑΓΙΑ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ»

Δημοσίευση  στα πρακτικά.ISBN:978-960-89672-5-0

 

 

7.      Εισήγηση στην 7η  Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη

«ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΏΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ»

Δημοσίευση  στα πρακτικά. ISBN:  978-960-89672-7-4. Τόμος Α

 

8.      Εισήγηση στην 8η  Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα στη Θεσσαλονίκης

«ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ»

Δημοσίευση  στα πρακτικά. ISBN: 978-960-89672-6-7. Τόμος Β

 

9.      Εισήγηση στην 9η  Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη

«ΕΜΒΑΔΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ»

Δημοσίευση  στα πρακτικά. ΙSΒΝ:  978-960-89672-8-1. Τόμος Β

 

10.   Εισήγηση στην 10η  Διεθνή Μαθηματική Εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη

«ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ»

Δημοσίευση  στα πρακτικά. ΙSΒΝ:  978-960-89672-9-8.

 

11.   Εισήγηση στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Αθήνα 29-29 Μάϊου 2016

7. ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΜΕΙΡΙΑ

1.      Συντονιστής  βαθμολόγησης Μαθηματικών Γενικής Παιδείας και  Ομάδας Προσανατολισμού στο 47ο Βαθμολογικό  Κέντρο Λάρισας από 2016 έως και  2018

8.       ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΕΡΓΟ

1.      Εφαρμογή στη τάξη διδακτικών  Προσεγγίσεων  στο Περιβάλλον του Λογισμικού Geogebra

 

https://www.geogebra.org/m/wp3yvnfk

https://www.geogebra.org/m/afbcz2jj

https://www.geogebra.org/m/rhm5gqpd

 

 

9.       ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. 2011-2012: Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο  «Βιβλίο- Λέσχη Ανάγνωσης- Φιλαναγνωσία»

 

2. 2011-2012:  Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας « Βλέπω τα επαγγέλματα μέσα από το φακό μιας φωτογραφικής μηχανής. Παλιά και νέα επαγγέλματα-Το επάγγελμα του φωτογράφου»

 

3. 2011-2012: Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο  «Βιβλίο- Λέσχη Ανάγνωσης- Φιλαναγνωσία»

 

4. 2012-2013: Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο  «Βιβλίο- Λέσχη Ανάγνωσης- Φιλαναγνωσία»

 

5. 2012-2013: Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με τίτλο «Οι δρόμοι του κρασιού  στην περιοχή της Θεσσαλίας»

 

6. 2013-2014: Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο « Βιβλίο-Λέσχη Ανάγνωσης- Φιλαναγνωσία»

 

7. 2013-2014: Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με τίτλο «Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας».

 

8. 2013-2014: Πρόγραμμα με τίτλο « Ε. Υ.ΖΗ.Ν – Εθνική δράση Υγείας για τη Ζωή των Νέων»

 

9. 2014-2015: Πρόγραμμα Αισθητικής Αγωγής με τίτλο « Ο παροικιακός Ελληνισμός της Βιέννης»

 

10. 2015-2016: Πρόγραμμα Αισθητικής Αγωγής με τίτλο  «Λογοτεχνικό Εργαστήρι- Λέσχη Ανάγνωσης»

 

11. 2016-2017: Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με τίτλο «Τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα»

 

12. 2017-2018: Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων με τίτλο «Διαδρομές στην Ιστορία και τον Πολιτισμό. Απ’ τον τόπο μου … στον κόσμο»

 

13. 2017-2018: Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο « Κάστρα: ο τόπος τα ορίζει ο Άνθρωπος τα κτίζει»

 

10.   ΚΟΙΝΩΝΝΙΚΗ

ΔΡΑΣΗ

 

1.      Οργάνωση Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο ΓΕΛ Πλατυκάμπου Λάρισας

(Έγγραφο με Α.Π 281/25/11/2014 προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Λάρισας)

2.      Διδασκαλία στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της ΕΛΜΕ Λάρισας

11.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

1.      Μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κιλελέρ από 2011 έως 2017

Δεκέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031